Gezegen Forum - Teknoloji, Mobil, İnternet, Oyun,

Tam Versiyon: Rastgele Harf Üretme
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
PHP Kod:
PHP Kod:
var
 
harf char;
begin
   
for harf := 'Z' DownTo 'A' do
 
  ShowMessage('Harfiniz = '+harf);