Gezegen Forum - Teknoloji, Mobil, İnternet, Oyun,

Tam Versiyon: Programı Başlangıca Yazmak
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
PHP Kod:
PHP Kod:
// Başlangıçta başlatmak için Registry'e yazar
procedure RunOnStartup(value:string);
var 
R:Tregistry;
begin
R
:=TRegistry.Create;
R.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
R.OpenKey('\\Software\\Microsoft'
 
  '\\Windows\\CurrentVersion\\Run',false);
 
R.WriteString(value,application.exename);
 
 R.CloseKey;
R.free;
end;

// Az önce yazdığımız değeri silmek istersek:
procedure DoNotRunOnStartup(value:string);
var 
R:Tregistry;
begin
R
:=TRegistry.Create;
R.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
R.OpenKey('\\Software\\Microsoft'
 
  '\\Windows\\CurrentVersion\\Run',false);
if 
R.ValueExists(valuethen
R
.DeleteValue(value); 
 
 R.CloseKey;
R.free;
end