Gezegen Forum - Teknoloji, Mobil, İnternet, Oyun,

Tam Versiyon: else if Kullanımı C/C++
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Eğer gerçekleşebilecek ihtimallerin sayısı 2'den fazla ise else if kullanarak her durum için yapılacak işlemleri belirtebiliriz.

İf komutundan sonra ilk şartımız yazılarak işe başlanır. Diğer şartlar içinse else if kullanılır.

Şartlardan hiçbirinin gerçekleşmemesi durumunda yapılmasını istediğimiz kodları ise else kısmına yazarız. Else kısmı yine isteğe bağlıdır. 

Örnek: 100'lük sistemde girilen notun 5'lik sisteme çevrilmesi:

Kod:
Console.Write("Notunuzu giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());

if (a < 0)
   Console.WriteLine("Pozitif bir sayı giriniz.");
else if (a < 50)
   Console.WriteLine("Notunuz: 1");
else if (a < 60)
   Console.WriteLine("Notunuz: 2");
else if (a < 70)
   Console.WriteLine("Notunuz: 3");
else if (a < 85)
   Console.WriteLine("Notunuz: 4");
else if (a < 100)
   Console.WriteLine("Notunuz: 5");
else
   Console.WriteLine("Geçersiz bir not girdiniz.");
     
Console.ReadKey();