Gezegen Forum - Teknoloji, Mobil, İnternet, Oyun,

Tam Versiyon: C İle File Create Edip , İçerik Yazdırma
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
PHP Kod:
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(vo*id) {
FILE *GezegenFrm.com;
TurkHackTeam fopen("GezegenFrm.com.txt","w")
char str[10];
printf("Giriniz.");
scanf("%s",str);
if(
GezegenFrm.com) {
for(
int i 0strlen(str); i++) {
putc(str[i],GezegenFrm.com);

}
}

fclose(GezegenFrm.com);

return 
0;