Gezegen Forum - Teknoloji, Mobil, İnternet, Oyun,

Tam Versiyon: C++ Dilinde Fonksiyonlar
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
C++ Dilinde Fonksiyonlar
Fonksiyonlar hayatımızı kolaylaştıran komut topluluklarından biridir. Birden çok işi tek bir fonksiyon altında yaptırarark kodun kolay okunmasını sağlayabiliriz.

Fonksiyonlar tekrarlanan işlemleri yapmaya yarar.
kodun basitleştirilip okunabilirliğini arttırır.
Kodun taşınabilirliğini arttırır.
Fonksiyonun Prototipi(Ön Tanımlaması)

Dönüş Türü Fonksiyon İsmi Parametreler

int faktoriyel (int sayi)
Kod:
on Gövdesi

return sayac;

}

Not: Fonksiyon ismi ile değişken isimleri farklı olmalıdır. Derleyici aynı olursa akrıştırabilir.

Faktoriyel fonksiyonu bitmeden atama yapılamaz.
return fonksiyonu bitirir ve döndürür.
Bazi işlemlerde birden fazla parametre girmek gerekebilir.
Fonksiyon gövdesi üstte tanımlanmalıdır. Tanımlanmazsa C++ derleyicisi hata verir. Ya da aşağıda olduğunu belirtmek gerekir.(Fonksiyon prototipini main fonksiyonu üstünde tanımlamak.)
Özyineleme İşlemi

Fonksiyon içinde fonksiyon çağırma olayıdır.
Fonksiyonları 2 türlü çağırabiliriz;Adres ve Değer.

Adres ile çağırmayı “Pointer” konusunda işleyeceğiz arkadaşlar.

Değer İle Çağırma:

Fonksiyon geri döner.
Değişkenin yanına & komutu olursa değişkenin adresini yazdırır.
Örnek:
PHP Kod:
#include <iostream>

using namespace std;

**** 
cizgi()

{

for(
int i=0;i<25;i++)

{

cout<<*;

}

int main()

{

cizgi();

}

SABİTLERİ PARAMETRE OLARAK ALAN FONKSİYONLAR

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

**** 
cizgi(int nchar ch)

{

for(
int i=0i<ni++)

{

cout<<ch;

}

}

}

GERİ DÖNÜŞ DEĞERİ OLAN FONKSİYONLAR

#include <iostream>

using namespace std;

float Topla(floatfloat);

int main()

{

int s1,s2,T;

cout<<“1sayiyi giriniz:;

cin>>s1;

cout<<“2.sayiyi giriniz:;

cin>>s2;

T=topla(s1,s2);

cout<<T<<endl;

return 
0;

}

float topla(float s1float s2)

{

int t1;

t1=s1+s2;

return 
s1+s2;

}

}

Örnek:Faktoriyel işlemi yapan fonksiyonu yazınız.

#include <iostream>

using namepace std;

int Faktoriyel(int sayi)

{

int sonuc=1;

for(
int i=0i<=sayii++)

{

sonuc*i;

return 
sonuc;

}

}

int main()

{

int sayi;

cout<<“Sayi giriniz:;

cin>>sayi;

faktoriyel(sayi);

}

DİZİ ELEMANLARINI FONKSİYONLARA PARAMETRE OLARAK GÖNDERME

#include <iostream>

using namespace std;

int Topla(int a[3][3], intb[3][3],intc[3][3]);

**** 
Göster(inta[3][3]);

int main()

{

int a1[3][3]={{1,5,7},{6,8,11},{5,4,9}};

int b1[3][3]={{6,9,11},{11,17,21,},{3,1,5}};

int c1[3[3];

Topla(a1,b1,c1);

Göster(c1);

return 
0;

}

int Topla(int a[3][3], intb[3][3],intc[3][3])

{

for(
int i=0i<3;i++)

for(
int j=0;j<3;j++)

{

c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];

}

}

**** 
Göster(inta[3][3])

{

for(
int i=0i<3;i++)

for(
int j=0;j<3;j++)

{

cout<<a[i][j];

cout<<endl;

}

}

FONKSİYONLARA AŞIRI YÜKLENME

#include <iostream>

using namespace std;

**** 
cizgi();

**** 
cizgi(char);

**** 
cizgi(charint);

int main()

{

int n=25;

char ch=*;

cizgi();

cizgi(ch);

cizgi(ch,n);

return 
0;

}

**** 
cizgi()

{

for(
int i=0i<25i++)

{

cout<<*;

cout<<endl;

}

}

**** 
cizgi(char ch)

{

for(
int i=0i<25i++)

{

cout<<“ch”;

cout<<endl;

}

**** 
cizgi(char chint n)

{

for(
int i=0i<ni++)

{

cout<<“ch”;

cout<<endl;}