Kader - Kaza - Rızı...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

Kader - Kaza - Rızık - Tevekkül  

  RSS
GALAXY00
(@galaxy00)
Yeni Üye

KADER-KAZA-RIZIK-TEVEKKÜL

Kader : Kader, ilahi programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer -iyi kötü- meydana gelecek bütün hadiseler hakkında Cenab-ı Hakk'ın kendi ilmi icabı bilip irade ve takdir buyurmasıdır.

Kaza : Kaza, Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu hadiselerin, zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak meydana gelmesidir.

Mesela; Herhangi bir insanın falan günde dünyaya gelmesini Allahü teâlâ'nın ezelde dilemiş ve takdir etmiş olması bir kaderdir. O insanın takdir edilmiş günde yaratılması bir kazadır.

Rızık : Rızık, Allahü Teâlâ'nın, Hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onlarında yediği şeylerdir. Lakin insan öz iradesi ile rızkını helal veya haram yollardan kendisi seçer ve Allahü teâlâ da o yoldan verir. İşte bunun için, rızkını helâlden talep etmeyip haram yiyenler irade ve ihtiyarlarını kötüye kullandıklarından mes'uldürler. Rızka değil, Rezzâk'a, yani rızkı verene bağlanmak lazımdır. Her canlının rızkını veren Rezzâk-ı Âlem olan Hz. Allah'dır. Ona inanmak, ondan istemek gerekir. Zira onun hazinesi büyüktür, sonsuzdur. Ona hakiki bir imanla bağlananlar sıkıntı çekmezler. Fakat Rezzak olan Allahü Teâlâ'yı unutup da rızka bağlı kalanlar çok sıkıntı çekerler ve hüsrandan kurtulmazlar.

Tevekkül : Tevekkül, maksada erişmek için, maddi ve manevi sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allahü Teâlâ'dan beklemektir. Kişi şayet beklediğine ulaşamazsa, üzülmemeli; "Hakkımda belki bu daha hayırlıdır" diyerek, kaderine razı olmalıdır.

Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Canab-ı Hak "...Siz birşeyi seversiniz, onun için çalışır ve onu elde etmek istersiniz, fakat bilmezsiniz ki, onun sonunda sizin için şer vardır. Yine siz birşeyi sevmezsiniz, hoşunuza gitmez veya istemezsiniz, fakat bilmezsiniz ki, sizin için onun sonunda hayır vardır." (Bakara suresi, ayet 216) buyuruyor.

Kader nedir ?

Kaza nedir ?

Rızık nedir ?

Tevekkül nedir?

Bu yazımızda kader, kaza, rızık, tevekkül'ün ne anlama geldiklerini anlattık.

Konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Alıntı
Gönderildi : 12 Eylül 2018 23:08
Paylaş:
Başa dön